Home » Herroepingsformulier

Herroepingsformulier


Hieronder vind je een herroepingsformulier, voor het geval je je bestelling wilt herroepen.

Een mailtje of appje mag ook gewoon!

 

E-mail: info@littlequeenie.nl

Whatsapp: 06-21142495

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.