Home » Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden

 

1. DEFINITIES

1.1 Onder Little Queenie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, met KVK-nummer 66174899

1.2 Little Queenie is een webshop in meisjeskleding, speelgoed en decoratie, welke via www.littlequeenie.nl bezocht kan worden.

1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.littlequeenie.nl een bestelling plaatst.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop www.littlequeenie.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en zijn bij het plaatsen van een bestelling automatisch aanvaard door de klant.

 

3. OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst tussen Little Queenie en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en de betaling heeft voldaan.

3.2 De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3 U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop.

3.4 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan Little Queenie door middel van het bestellen en betalen van een item van de website.

3.4 Little Queenie behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de Algemene voorwaarden niet in acht worden genomen.

 

4. ARTIKELEN

4.1 Little Queenie verkoopt kleding, speelgoed en decoratie.

4.2 Houd er rekening mee dat kleuren op de foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Als u twijfelt over de aankoop van een product, kunt u altijd mailen voor meer informatie.

 

5. PRIJZEN

5.1 De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden (en verpakken) van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

5.2 De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.

5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is Little Queenie niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.

5.4 U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

5.5 Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

 

6. LEVERING

6.1 Artikelen worden verzonden via PostNL. Leveringen buiten Nederland worden verzonden met DPD.

6.2 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op aanvraag plaats, tegen berekening van de meerkosten.

6.3 Indien de bestelling door een normale brievenbus past, wordt deze in een envelop of brievenbusdoosje verstuurd. 

‚Äč

7. LEVERTIJD

7.1 Little Queenie streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Little Queenie echter niet verplicht. Dit geldt niet voor artikelen waar een specifieke levertijd bij wordt vermeld.

7.2 Er wordt een verzendbevestiging via de email toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt.

 

8. VERZENDKOSTEN

8.1 In het winkelwagentje staat aangegeven wat de verzendkosten zijn, Dit bedrag is inclusief verpakkingskosten.

8.2 Bij een minimaal bestelbedrag van € 30,00 hoeft u geen verzendkosten te betalen (binnen Nederland).

 

9. BETALING

9.1 U kunt betalen via Ideal, via bankoverschrijving, achteraf met Klarna of contant bij afhalen. Voor afhalen dient een afspraak te worden gemaakt.

 

10. RETOURNEREN

10.1 Alle artikelen kunt u binnen 30 dagen retourneren. Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn, ongebruikt/onbeschadigd en voorzien van aangehechte labels. Meld uw retour via mail of Whatsapp.

10.2 Via mail ontvangt u een verzendlabel waarmee u gratis kunt retourneren.

10.3 Na het ontvangen van de retour(en) krijgt u uiterlijk binnen 2 werkdagen het bedrag gerestitueerd.

 

11. ANNULEREN

11.1 In het geval dat Little Queenie door overmacht is genoodzaakt een order te annuleren, wordt de klant per e-mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. In geval van reeds gedane betaling wordt het bedrag gerestitueerd door Little Queenie.

 

12. GEBREKEN

12.1 Direct na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk te melden. Dit kan via mail of Whatsapp onder vermelding van het bestelnummer.

 

13. KLACHTEN 
 

13.1 Klachten over de levering of het product zelf dienen per mail aan ons gemeld te worden.

13.2 Little Queenie streeft naar optimale tevredenheid bij haar klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Little Queenie hierover graag op de hoogte gesteld. Er wordt dan samen met de klant gezocht naar een geschikte oplossing.

 

14. SCHADEVERGOEDING

14.1 Little Queenie kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

 

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM

15.1 Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Little Queenie of andere rechthebbenden.

15.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciele methoden en concepten.

 

16. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

16.1 Little Queenie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.

 

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.